Vítej na našem portálu podvodnabazaru.cz, dále jen „Portál“. Jeho používáním souhlasíš s níže uvedenými pravidly, které tvoří Dohodu o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky, dále jen „Podmínky“ mezi provozovatelem Ing. Miroslavem Kupkou, nar. 1.3.1982, dále jen „Provozovatel“ a uživatelem, tedy návštěvníkem Portálu, dále jen „Uživatel“.

1. Obecně o Portálu

2. Všeobecná pravidla Portálu

3. Kontrola a administrace příspěvků

4. Odpovědnost Provozovatele a Uživatelů

5. Závěrečná ustanovení

Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s výše uvedenými Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
Datum poslední změny 1.3.2023