Nabízíme sdílení údajů z databáze podvodů (účet, e-mail, telefon) přes rozhraní API.

Pro přístup budete potřebovat API klíč, který vám na základě vaší e-mailové žádosti zašleme.

API dokumentaci pro implementaci naleznete na stránce: Dokumentace