Byl jsem podveden, jak postupovat?

Podejte trestní oznámení. Oznámení se podává na kterémkoli oddělení policie. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez různých průtahů věc vyšetřit. V trestném oznámení popište co se přesně stalo (kdy, kde a kdo se trestného činu dopustil). Přiložte kopii inzerátu, vytisknutou e-mailovou korespondenci a doklad o zaplacení. Nezapomeňte uvést, že chcete být informováni o učiněných opatřeních.

Zde na stránkách Podvodnabazaru nahlašte podvod a popište přesně co se Vám stalo. Pokud Vás bude více poškozených, každý musíte podat trestní oznámení sám za sebe. Policie si případy spojuje podle stejných znaků a pokud je výše vyšší než 10 tisíc je kvalifikováno jako trestný čin.
Zde je oficiální informace Policie ČR jak podat trestní oznámení: https://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx