Zásady ochrany osobních údajů

V následujících bodech Ti poskytneme informace o zpracování a ochraně Tvých osobních údajů. Smyslem tohoto sdělení je poskytnout informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, a jaká jsou tvoje individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecně závaznými právními předpisy.

1. Kdo jsme a jak nás můžeš kontaktovat

Provozovatelem portálu je zapsaný spolek Podvod na bazaru, z.s., IČO: 21135681. Veškeré informace ohledně nakládání s Tvými osobními údaji Ti rádi poskytneme na mailové adrese [email protected].

2. Osobní a jiné údaje, které zpracováváme

Při vložení příspěvku dáváš souhlas se zpracováním tvých základních údajů, které od tebe potřebujeme.

Jméno - povinný údaj, je veřejně zobrazen
E-mail - povinný údaj, není veřejně zobrazen
Telefon - nepovinný údaj, není veřejně zobrazen

Stejně jako většina standardních internetových stránek i my shromažďujeme informace všech návštěvníků naší internetové stránky, a to pomocí různých nástrojů, jako např. weblogy, cookies atd…

Některé z údajů v Tvých příspěvcích mohou mít charakter osobních údajů, proto důkladně zvaž, jaké údaje chceš zveřejnit, a ber na vědomí riziko jejich zneužití. Tvé údaje a příspěvky budou přístupné ostatním (budou veřejně dostupné) a my nemáme žádnou kontrolu a odpovědnost za to, že někdo jiný může využívat Tvoje údaje a příspěvky. Ochrana podle těchto Zásad ochrany osobních údajů se proto na ně vztahuje pouze v míře, kterou je od nás rozumné požadovat.

3. Jak osobní údaje a příspěvky využíváme

Osobní údaje, které nám poskytneš při zadání tvého příspěvku, využíváme pro účely fungování portálu podvodnabazaru.cz. Náš portál vznikl za účelem možnosti nahlášení podvodníka z libovolného bazaru a propojení podvedených lidí. S velkým množstvím nahlášených podvodníků se vytvořila databáze a druhotným smyslem se stala možnost vyhledávání a ověřování prodejců. Umožňujeme tak všem lidem veřejně na portálu vyjádřit pravdivě svoji zkušenost bez nutnosti registrace a podělit se s ní s ostatními.

Po uložení každého příspěvku využijeme Tvůj email pro odeslání informace, jak jako podvedený máš dále postupovat.

Pokud udělíš souhlas s volbou "Dostávat upozornění na nové komentáře", tak Tě portál upozorní na nově přidané komentáře od jiných podvedených. Tento souhlas je možné odvolat na [email protected]

Údaje získané Tvým používáním portálu využíváme k tomu, abychom uměli naše služby přizpůsobit Tvým potřebám, abychom zajistili stabilitu a bezpečnost portálu a proto, abychom zlepšovali naše služby. Takové údaje používáme pro analytické účely, abychom rozuměli, jak stránku používáš, a pro optimalizaci jejího obsahu a funkcí a služeb, které poskytuje.

K tebou vloženým údajům, již jako uživatelé portálu vkládáme doplňující informace (např. jméno a příjemní majitele bankovního účtu).

4. Komu údaje zpřístupňujeme

Tebou zadané jméno a obsah příspěvku je veřejně přístupný všem návštěvníkům portálu.
Tvé osobní údaje též mohou být v případě potřeby postoupeny subjektům veřejné správy a státním orgánům – například Policii ČR a třetím stranám, které jsou zapojeny do probíhajících nebo potenciálních soudních, trestních nebo správních řízení, nebo takovým třetím stranám, které nám pomáhají prosazovat nebo bránit zákonná práva.

Údaje vložené do příspěvků dále poskytujeme v rámci prevence kriminality bankám případně firmám, kteří mají zájem si své uživatele prověřovat proti databázi podvodů přes rozhraní API.

5. Jak dlouho údaje uchováváme

Příspěvky, které vložíš na náš portál a které budou obsahovat tvé osobní údaje, zůstávají na naší stránce neomezeně dlouho. Protože zachování těchto informací je podstata služby, kterou poskytujeme a kterou si využíval. Pokud máš zájem na smazání tvých příspěvků a s nimi spojených osobních údajů, můžeš nás kontaktovat na [email protected].

6. Jaká jsou tvá práva

V souvislosti s osobními údaji, které o Tobě zpracováváme, Ti vyplývá několik práv, která můžeš uplatnit:

a) Právo na přístup k osobním údajům
Máš právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich kopii. Pokud Tvé osobní údaje zpracováváme, poskytneme Ti informace o tom, jaké údaje o Tobě zpracováváme, za jakým účelem, komu jsme Tvé osobní údaje poskytli, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Tvé údaje uchovávat. Pokud požádáš o kopii elektronickými prostředky, informace Ti poskytneme v běžně používané elektronické podobě.
b) Právo na opravu osobních údajů
Pokud jsou Tvoje osobní údaje nesprávné, máš právo na jejich opravu. Pokud jsou neúplné, máš právo na jejich opravu. Můžeš nás kontaktovat na [email protected]
c) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máš právo na omezení zpracování v případech stanovených předpisy, například do jejich opravy (resp. do ověření jejich správnosti) nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a žádáš namísto vymazání osobních údajů omezení jejich použití, případně už nepotřebujeme osobní údaje na účel jejich zpracování, ale potřebuješ je Ty pro uplatnění právního nároku.
d) Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)
Máš právo na výmaz údajů v případech, které určují předpisy, pokud není toto právo omezeno právními předpisy. Právo na výmaz se uplatní např. pokud Tvé osobní údaje již nejsou potřebné k účelům, pro které byly získány, nebo pokud odvoláš souhlas na zpracování svých osobních údajů a pro jejich zpracování neexistuje jiný právní základ.
e) Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud údaje zpracováváme na základě smlouvy a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky, máte právo na přenositelnost údajů (právo získat údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a právo přenést je k jinému provozovateli).

7. Změna zásad ochrany osobních údajů

Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší internetové stránce, i s datem její účinnosti.

Poslední aktualizace dne: 1.2.2024